TEHTNICE PO MERI NAROČNIKA

Tehtalni sistemi izdelani za najrazličnejše potrebe

Merjenje različnih veličin postaja vedno bolj pomemben dejavnih raznih proizvodnih procesov. Tehtanje oz. merjenje mase je prav gotovo ena bolj izpostavljenih fizikalnih veličin, ki ima pomembno mesto v mnogih procesih. Marsikje, so tehtnice že intergrirane v samo proizvodnjo linijo in s tem že v fazi projektiranja primerno dimenzionirane za to linijo. Težave se pojavijo, ko želimo v nek proces naknadno vgraditi tudi merjenje mase. Mogoče imamo staro, dotrajano opremo, ki je bila izdelana namensko za določeno fazo našega procesa. Ponudba raznih tehtnic je izjemno bogata, ampak to so gotovi izdelki, ki so primerni, ali pa tudi ne. Podjetje Utež, d.o.o. vam lahko s svojimi izkušnjami in ekipo svetuje pri umestitvi tehtanja v posamezni proizvodni proces, primeren izdelek – tehtnico tudi izdela in ga vgradi na primerno mesto. Skupaj z lastnim razvojem PROGRAMSKE OPREME, vam lahko ponudimo celotno rešitev in ne zgolj in samo preprost sprejemnik bremena. Naše, po meri narejene izdelke nadgrajene s programsko opremo  tako s pridom uporabljajo tako podjetja v železarstvu, industriji aluminija, tekstilna industrija, farmacija, kot tudi trgovina, logistika in energetika.  Pravzaprav je tako na kratko nemogoče našteti vse rešitve, ki smo jih izvedli v praksi.   

Skoraj vsi naši izdelki so tako rekoč unikati, saj jih izdelamo namensko za določenega kupca in za rešitev problema, ki je lasten posameznemu kupcu.   

Potrebujete več informacij?

kontaktirajte nas

z veseljem bomo odgovorili na vaše vprašanje