KONTROLA PROIZVODNEGA PROCESA

KONTROLA PROIZVODNEGA PROCESA - TEHTANJE, ISKANJE TUJKOV V IZDELKIH

Tehtanje oziroma merjenje  v  proizvodnih procesih je izjemno pomemben del le teh. V odvisnosti  od   vrste izdelka so seveda te metode in z njimi povezane naprave zelo raznolike.

V določenih primerih tako merjenje , štetje kosov ipd izvedemo med transportom polizdelkov , izdelkov od ene proizvodne faze do druge.

Izdelke , kjer se celoten proizvodni proces odvija na linijah , pa lahko preverjamo tudi s t.i.  kontrolnimi tehtnicami. Tipičen primer so razni prehrambeni izdelki, ki so pakirani v neki embalaži in morajo imeti  določeno težo. Tehtnice so vgrajene v proizvodne linije in v kombinacji s izmetnimi napravami izločajo    hibne izdelke (izdelke, ki so pretežki ali prelahki), hkrati pa sistem generira tudi ustrezna poročila  o  dogajanju na liniji (število hibnih izdelkov  ipd).  Naslednji zelo pomemben podatek je ta, da kontrolne tehtnice ne zaustavljajo proizvodnje. Merjenje namreč izvajajo med normalnim delovanjem linije.

Zelo pomemben dejavnik pa predstavlja iskanje tujkov v izdelkih (predvsem hrani). Pri pridelavi in predelavi hrane, vedno obstaja možnost, da se vanje prikrade tujek, ki prestavlja nevarnost za zdravje ljudi ali kakovost izdelka nasploh.

 

Možnosti iskanja tujkov v hrani je več :

Prva možnost so t.i. METAL DETEKTORJI oz. detektorji kovin. Namenjeni so iskanju kovinskih delcev v  izdelkov.

Ker uporabljamo vedno več nekovinskih materialov, je uporabnost detektorjev kovin omejena.

Naprave, ki so v hrani sposobne odkriti tudi nekovinske delce so t.i. X- RAY naprave, ki lahko odkrijejo  večino tujkov. Naprava je neke vrste rentgen, vendar z svojo močjo in izvedbo ne predstavlja nevarnosti  za ljudi in hrano .

Sodelovanje s podjetjem THERMO FISHER SCIENTIFIC​

V sodelovanju s podjetjem THERMO FISHER SCIENTIFIC vam lahko ponudimo tako visoko zmogljive  kontrolne tehtnice, kot tudi detektorje kovin in X-Ray sisteme