POLITIKA ZASEBNOSTI

POLITIKA ZASEBNOSTI
Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletne strani o varovanju njihove zasebnosti v podjetju Utež, d.o.o..
Prepričani smo, da želite kot uporabnik naših spletnih strani vedeti, kako  vašo zasebnost varujemo:
•    z zagotavljanjem anonimnega obiskovanja naše spletne strani. Po spletni strani se lahko premikate anonimno.
•    v primeru zbiranja, obdelovanja ali uporabe vaših osebnih podatkov na spletni strani, to objavimo na spletni strani. Brez vašega izrecnega soglasja ne bomo samodejno zbirali, obdelovali ali uporabljali osebnih podatkov, povezanih z vašim obiskom spletne strani, razen podatkov, ki jih navajamo v tej politiki;
•    z varnostnimi ukrepi, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.
Odločitev o tem, katere informacije o obisku nam želite zaupati, v celoti prepuščamo vam.

UPRAVLJAVEC PODATKOV
Upravljavec vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali je podjetje Utež, d.o.o., Teharska cesta 34, 3000 Celje, ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi.
Podjetje Utež, d.o.o., lahko obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi od vas, predvsem kadar:
•    uporabljate našo spletno stran,
•    uporabljate naše storitve, še zlasti, ko stopite v stik z nami.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELUJEMO, KO STOPITE V STIK Z NAMI
Namen ali več namenov za katere se osebni podatki obdelujejo: Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj zato, da lahko komuniciramo z vami in vam posredujemo odgovore na vaša vprašanja, naročila in želje.
Osebne podatke obdelujemo, ker ste izpolnili kontaktni obrazec ali nam poslali elektronsko sporočilo.
Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: vaši kontaktni podatki ter vaše sporočilo.
Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. V stik z njimi bodo prišli zgolj naši pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, v konkretnem primeru zgolj ponudnik programa elektronske pošte.
Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje porabljeni. Po tem času jih bomo trajno izbrisali.
Posameznik ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:
•    pravica do vpogleda in popravka,
•    pravica do blokiranja,
•    pravica do izbrisa ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov,
•    pravica do podaje ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov.
Vse vaše pravice boste najlažje uveljavili tako, da nam posredujete svojo zahtevo na: Utež, d.o.o. ali na info@utez.si. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno.
V primeru če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

ZAKONITOST OBDELAVE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke, ki jih obdelujemo vedno pridobimo zgolj na podlagi vašega soglasja, povpraševanja ali naročila.

KATERE SO KATEGORIJE POSAMEZNIKOV KATERIH OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO
Utež, d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov, ki sami stopijo v kontakt s podjetjem.

KDO OBDELUJE VAŠE OSEBNE PODATKE
Vaše osebne podatke obdelujemo:
•    zaposleni v podjetju,
•    pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti,
•    pogodbeni obdelovalci podjetja Utež, d.o.o., ki izpolnjujejo zahteve našega podjetja ter zagotavljajo enak standard varstva osebnih podatkov.

ALI PODJETJE RAZKRIVA VAŠE OSEBNE PODATKE?
Zagotavljamo, da bomo prejete osebne podatke varovali pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

KAKO PODJETJE VARUJE VAŠE OSEBNE PODATKE?
Osebni podatki so v podjetju skrbno varovani. Tako prostore, kjer se nahajajo osebni podatki, kot tudi strojno in programsko opremo, na kateri se nahajajo osebni podatki varujemo z tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do osebnih podatkov.
Dostop do omrežja za obdelavo podatkov podjetja  Utež, d.o.o. je zaščiten. Aplikacije, ki jih uporabljamo v podjetju Utež, d.o.o. so zaščitene z uporabniškim imenom in geslom.

VESELI BOMO, ČE BOSTE TUDI VI POMAGALI PRI VARSTVU VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Vaše odgovorno ravnanje z osebnimi podatki nam vsem zagotavlja manj tveganja na področju zasebnosti.
Zato v primerih, ko ste izvedli nakup v naši spletni trgovini pazite:
•    da uporabniško ime in geslo skrbno hranite in ga ne posredujete tretjim osebam,
•    skrbite za varnost vašega predala elektronske pošte,
•    skrbite za ustrezno zaščito vašega računalnika in drugih naprav pred virusi in zlonamerno programsko opremo z ustreznimi programskimi zaščitami računalnika in drugih naprav.

DRUŽBENA OMREŽJA
Sodelovanje in objave na družbenih omrežjih so prostovoljne.
Vljudno vas prosimo, da pri sodelovanju uporabljate prijazen in spoštljiv način komuniciranja z drugimi uporabniki družbenih omrežij.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV OTROK
Spletna mesta podjetja Utež, d.o.o. so namenjene širši javnosti. Storitve in dejavnost podjetja pa so namenjene le starejšim od 15 let.
V primeru, ko bi podjetje Utež, d.o.o. izvedla aktivnosti pri katerih bi lahko sodelovali otroci mlajši od 15 let bo vedno pred posredovanjem osebnih podatkov zahtevana pridobitev staršev ali skrbnikov.

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?
Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za uresničitev namena njihove obdelave oz. do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni ali za vse namene obdelav.
Zgoraj, pri posameznih namenih obdelave je rok hrambe vaših osebnih podatkov naveden za vsako obdelavo osebnih podatkov posebej.
Po preteku roka hrambe se vaši osebni podatki izbrišejo ali anonimizirajo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.

ZAGOTAVLJANJE TOČNIH, POPOLNIH IN AŽURNIH PODATKOV
Prizadevamo si zagotavljati popolnost, ustreznost, točnost in ažurnost osebnih podatkov posameznikov. Popolni, točni, ustrezni in ažurni podatki se lahko uporabljajo samo za namene, ki so predvideni zgoraj pri vsaki posamezni obdelavi.
Prosimo tudi vas, da nam v kolikor se vaši osebni podatki spremenijo o tem obvestite. Spremembe nam lahko posredujete z obvestilom na naš elektronski ali fizični naslov: info@utez.si ali Utež, d.o.o., Teharska cesta 34, 3000 Celje.
 
PRAVICE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI
Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki:
•    pravica do dostopa.
•    pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in omejitve obdelave.
•    pravica do preklica dane osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov brez vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Zgornje pravice uveljavite tako, da s pisno zahtevo, poslano na naslov: info@utez.si ali Utež, d.o.o., Teharska cesta 34, 3000 Celje, zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami. Na isti način lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete tudi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor ste jih podali.
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

Pravica do pritožbe
V podjetju Utež, d.o.o., si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bodo vaši osebni podatki pri nas skrbno obdelovani in varovani z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih in drugih zaupnih podatkov.
Ne glede na navedeno vas želimo opozoriti, da imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če menite, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Kontakt informacijskega pooblaščenca: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI
Podjetje Utež, d.o.o., si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi se na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.
V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako podjetje Utež, d.o.o., uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz., kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

Podjetje Utež, d.o.o., priporoča, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako Utež, d.o.o., varuje njihovo zasebnost.


DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslov info@utez.si, ali Utež, d.o.o., Teharska cesta 34, 3000 Celje.
Ta Politika zasebnosti se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe.
Utež, d.o.o.