Za naročnika smo proizvedli in montirali mostno tehtnico z betonskim sprejemnikom brema.