PREVZEM IN IZDAJA KRMIL STA Z UPORABO
NAŠE OPREME PREPROSTA ZADEVA.