ŠTEVNA TEHTNICA, KI SMO JO PRILAGODILI POTREBAM KUPCA.