Kontrolna tehtnica, ki smo jo s terminalom, katerega smo razvili sami, prilagodili potrebam kupca.
S tehtanjem se preveri ali paket vsebuje vse komponente, tiskalnik pa natiska nalepko, ko je teža paketa ustezna.